Hem

Västmanland Upplands Energiförening

 

Västmanlands Energiförening växer och byter namn till

Västmanland Upplands Energiförening

 

Vid Energiföreningens årsmöte den 3 april togs beslut om att Föreningen skulle utvidga sitt geografiska verksamhetsområde till att omfatta även Uppland. Vid medlemsmötet den 9 maj fastställdes ändringen liksom de nödvändiga stadgeändringarna. Den namnförkortning som kommer att användas är VUEF. Föreningen har även innan den formella förändringen både haft flera aktiviteter och värvat medlemmar öster om västmanlandsgränsen. Det föll sig därför naturligt att formalisera ändringarna. Detta medför också att vi kan verka mera aktivt för ett ökande medlemsantal i hela vårt nya verksamhetsområde. I samband med utvidgningen kommer vi även att introducera en ny logotyp.

 

 

 

Möt oss på Facebook

Copyright © All Rights Reserved Västmanland Upplands Energiförening, 2014-2016